Даф - Транс ООД

/офис, администрация, сервиз и международен транспорт/

Флотата на ДАФ – ТРАНС се състои от добре поддържани тежкотоварни автомобили DAF. Паркът покрива екологичните стандарти и изисквания на Европейския съюз. Флотата ни оперира предимно на територията на Европа и Турция, като прави както вътрешни, така и прави курсове. Разполагаме с разрешителни CEMT / EKMT. Нашата спедиция има пряка връзка в реално време с всеки автомобил чрез технологиите на GPS и GSM връзка.

Видове превози:

Релации:

Контакти: