Пункт за годишни технически прегледи

Ценоразпис и услуги:

1. Лек автомобил – 44 лв.
2. Лек автомобил такси – 62 лв.
3. Товарен автомобил до 1,5 т. – 50 лв.
4. Товарен автомобил до 3,5 т. – 60 лв.
5. Товарен автомобил над 3,5 т. – 70 лв.
6. Седлови влекачи – 75 лв.
7. Автобуси до 20 места – 70 лв.
8. Автобуси над 20 места – 75 лв.
9. Туристически ремаркета до 750 кг. – 35 лв.
10. Ремаркета и полуремаркета над 4 т. – 60 лв.
11. СЕМТ преглед на товарен автомобил – 75 лв.
12. СЕМТ преглед на ремарке и полуремарке – 70 лв.
13. Технически неизправно ППС - 15 лв.
14. УТГ на автобус и таксиметров автомобил - 18 лв. 

*цени с ДДС

Работно време и контакти:

Период на преминаване на Годишпен Техническки Преглед за различните МПС:

» Леки автомобили – трябва да преминават ГТП веднъж в годината

» Нови леки автомобили – явяват се на първоначално ГТП на третата година от регистрацията им. Вторият ГТП е 2 години след първия (на петата година от регистрацията). След което ГТП е стандартно – един път в годината.

»Таксиметрови автомобили и автобуси – трябва да преминават ГТП на 6 месеца или 2 пъти в годината;
»Товарни и специални автомобили, ремаркета и полуремаркета над 750 кг. – ако са минали над 10 години от първоначалната им регистрация, трябва да преминават ГТП на всеки 6 месеца (2 пъти в годината).
» Ремаркета до 750 кг. – трябва да преминават ГТП на всеки 2 години.

Нужни документи при преминаване на ГТП:

» Регистрационен талон на автомобила – част I и част II (голям и малък талон). Допуска се и представянето на ксерокопие на големия талон
» Полица от валидна застраховка Гражданска отговорност
» Документ, удостоверяващ плащане на Данък МПС
» Документ за самоличност (лична карта) на лицето, което ще предостави автомобила за преглед